V. Chernozhukov

V. Chernozhukov

Professor of Economics – Massachusetts Institute of Technology

Current Professional Position:

Massachusetts Institute of Technology, Department of Economics

New Economic School, Moskow

Awards & Honors:

 

Here you can find a detailed CV of Victor Chernozhukov

Victor Chernozhukov